ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ

    ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้าง.pdf

Size 267,303 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 16 / 20
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความตามรายงานขอความเห็นชอบ (ว.119)[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานธุรการโรงเรียน[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก[19-07-2559]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง[19-07-2559]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[12-07-2559]
 การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง[11-07-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน มิย.62[10-07-2559]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-07-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ[25-06-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13[25-06-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13[25-06-2559]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[11-02-2559]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[14-05-2559]


หน้าแรก