ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ

    ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้าง.pdf

Size 267,303 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 17 / 20
 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[11-04-2559]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ[25-06-2559]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ[25-06-2559]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด[11-02-2559]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด[13-05-2559]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV[09-01-2559]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างDLTV[13-02-2559]
 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างDLTV[25-01-2559]
 เผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์[29-11-2559]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562[04-02-2559]
 ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมอเนกประสงค์ 2562[25-06-2559]
 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม)[11-02-2559]
 อุปกรณ์วิชางานเกษตร[11-02-2559]
 พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์[25-06-2559]
 เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ[11-02-2559]
 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม[25-06-2559]
 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม[04-01-2559]
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562[29-03-2559]
 แบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[21-06-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ[21-06-2559]


หน้าแรก