ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ

    ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้าง.pdf

Size 267,303 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 18 / 20
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ[21-06-2559]
 แบบฟอร์มวิธีคัดเลือก[21-06-2559]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-06-2559]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน พค.62[12-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน เมย.62[10-05-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน มีค.62[05-04-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน กพ.62[08-03-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน มค.62[08-02-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน พย.61[11-12-2559]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน ตค.61[13-11-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน กย.61[10-10-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน สค.61[11-09-2559]
 ราคากลางจ้างเหมารถบัสกีฬาสานฝัน[16-08-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน กค.61[09-08-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน มิย.61[11-07-2559]
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560[26-06-2559]
 วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ[26-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน พค.61[12-06-2559]
 งบทดลอง สพป.ปน.2 ประจำเดือน เมย.61[07-05-2559]


หน้าแรก