รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55
    
ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐานปี 55(10 มิย.).xls


Size 513,024 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 542,720 Bytes

3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 468,480 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 93,184 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 92,160 Bytes

6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 54,272 Bytes

7.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls


Size 38,912 Bytes

8.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls


Size 23,040 Bytes

9.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls


Size 23,040 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 3 / 4
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2558]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2558]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2558]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2558]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2558]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2558]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2558]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2558]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2558]


หน้าแรก