รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55
    
ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐานปี 55(10 มิย.).xls


Size 513,024 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 542,720 Bytes

3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 468,480 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 93,184 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 92,160 Bytes

6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 54,272 Bytes

7.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls


Size 38,912 Bytes

8.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls


Size 23,040 Bytes

9.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls


Size 23,040 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2558]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2558]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2558]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2558]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน[25-11-2558]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[24-11-2558]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2558]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2558]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2558]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2558]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2558]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2558]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2558]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2558]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2558]


หน้าแรก