รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls


Size 138,240 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 568,320 Bytes

3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls


Size 82,432 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 3 / 4
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2560]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2560]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2560]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2560]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2560]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2560]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2560]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2560]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2560]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2560]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2560]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2560]


หน้าแรก