รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-04-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

book2561.pdf


Size 1,590,968 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2561]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2561]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2561]


หน้าแรก