ข้อมูล 10 มิ.ย. 62

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 62(ผู้บริหาร 10 พค 62).xls

Size 71,168 Bytes
2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls

Size 558,080 Bytes
3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls

Size 168,448 Bytes
4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls

Size 93,184 Bytes
5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls

Size 111,616 Bytes
6. ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls

Size 73,216 Bytes
7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx

Size 25,774 Bytes
9. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6.xlsx

Size 24,634 Bytes
10. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3.xlsx

Size 17,745 Bytes
11. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx

Size 17,311 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2562]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2562]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2562]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2562]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2562]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน[25-11-2562]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[24-11-2562]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2562]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2562]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2562]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2562]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2562]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2562]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2562]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2562]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2562]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2562]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2562]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2562]


หน้าแรก