แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563

    แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-10-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สัญญารปภ 63 (1).doc

Size 185,856 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน[27-09-2562]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[22-09-2562]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [21-09-2562]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[10-08-2562]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[01-09-2562]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ[30-08-2562]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 [30-08-2562]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง[30-08-2562]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 [30-08-2562]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์[25-08-2562]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [24-08-2562]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ[24-08-2562]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [19-08-2562]
 คืนเงินประกันสัญญา[17-08-2562]
 รายงานงบทดลอง ก.ค.2565[10-08-2562]
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน[08-08-2562]
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [04-08-2562]


หน้าแรก