แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563

    แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-10-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สัญญารปภ 63 (1).doc

Size 185,856 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 10 / 20
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[10-03-2562]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2564[10-02-2562]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2563[10-01-2562]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563[10-12-2562]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563[10-11-2562]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563[10-10-2562]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[27-07-2562]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ IC3[18-05-2562]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น[01-12-2562]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน[22-06-2562]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-07-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC3[16-06-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC4[14-06-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[11-05-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้งระบบอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[29-04-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[30-03-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ6833[26-03-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข953ปน[26-03-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[01-03-2562]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนมีนาคม2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[25-02-2562]


หน้าแรก