แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563

    แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-10-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
สัญญารปภ 63 (1).doc

Size 185,856 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 3 / 20
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565[02-02-2562]
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565[02-02-2562]
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน[02-02-2562]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวนเงิน 1,000,000 บาท[13-12-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม 2564[03-01-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 มีนาคม 2565[01-04-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 กุมภาพันธ์ 2565[01-03-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 มกราคม 2565[01-02-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน 2564[01-12-2562]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564[01-11-2562]
 คืนเงินประกันสัญญา[30-06-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565[10-06-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565[10-06-2562]
 คืนเงินประกันสัญญา[09-06-2562]
 ค่าวัสดุ รร.บ้านวังกว้าง[30-05-2562]
 คืนเงินประกันสัญญา[24-05-2562]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [20-05-2562]
 ค่าอินเทอร์เน็ต [20-05-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2565[10-05-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2565[10-05-2562]


หน้าแรก