รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-09-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 3 / 4
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2558]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2558]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2558]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2558]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2558]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2558]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2558]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2558]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2558]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2558]


หน้าแรก