ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 204,845 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน[27-09-2563]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[22-09-2563]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [21-09-2563]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[10-08-2563]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[01-09-2563]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ[30-08-2563]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 [30-08-2563]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง[30-08-2563]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 [30-08-2563]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์[25-08-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [24-08-2563]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ[24-08-2563]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [19-08-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา[17-08-2563]
 รายงานงบทดลอง ก.ค.2565[10-08-2563]
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน[08-08-2563]
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [04-08-2563]


หน้าแรก