ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 204,845 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 14 / 20
 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันแล็กซีน ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 7,795 บาท[14-05-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2563[08-05-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[07-05-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-04-2563]
 เอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้าน[14-04-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม2563[08-04-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[08-04-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[08-04-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-03-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563[11-03-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2563[11-02-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2563[11-02-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[06-02-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562[14-01-2563]
  งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน พย.62 [11-12-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-11-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน ตค.62[07-11-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-11-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-11-2563]
 power point 19-20 ตค.62[24-10-2563]


หน้าแรก