ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 204,845 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 4 / 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพันดาว (ห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์)[04-04-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[23-04-2563]
 รายการโอนของงบดำเนินงาน[22-04-2563]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [22-04-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน [22-04-2563]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[20-04-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 8,455 บาท[25-02-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปัตตานี จำนวนเงิน 16,452.32[25-03-2563]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [08-04-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2563]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565[01-04-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 25,350 บาท[24-03-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวนเงิน 274,800 บาท[01-03-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน[30-03-2563]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[27-03-2563]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ[21-03-2563]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[14-03-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565[10-03-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565[10-03-2563]


หน้าแรก