ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 204,845 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 5 / 20
 ค่าอินเทอร์เน็ต[03-03-2563]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[01-03-2563]
 ค่าก่อสร้าง [24-02-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน[23-02-2563]
 ค่าอาหารโรงเรียนประชารัฐ ค่าการศึกษาบุตร [23-02-2563]
 ค่าซ่อมแซม และเงินประกันสัญญา[22-02-2563]
 ขอถอนเงินประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร[15-02-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม2565[10-02-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2565[10-02-2563]
 สื่อพัฒนาฯ ค่าซ่อมแซม และค่าพาหนะ[14-02-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd.V.8.D จำนวนเงิน 19,900 บาท[19-01-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมระบบคลังวัสดุ mypsd.V.8.T จำนวนเงิน 15,900 บาท[19-01-2563]
 เงินอุดหนุน จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 [11-02-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564[10-02-2563]
 ค่าซ่อมแซม และค่าโครงการฯ[10-02-2563]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[09-02-2563]
 เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/64[07-02-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 953 ปัตตานี จำนวนเงิน 21,696.78 บาท [11-01-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บน 1905 ปัตตานี จำนวนเงิน 11,140 บาท[13-01-2563]
 คืนเงืนประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[03-02-2563]


หน้าแรก