ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 169,684 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [19-08-2564]
 คืนเงินประกันสัญญา[17-08-2564]
 รายงานงบทดลอง ก.ค.2565[10-08-2564]
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน[08-08-2564]
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [04-08-2564]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [04-08-2564]
 เงินอุดหนุนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565[04-08-2564]
 เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565[04-08-2564]
 ค่าก่อสร้าง และคืนเงินประกันสัญญา[02-08-2564]
 เงินทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการความไม่สงบ [21-07-2564]
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[21-07-2564]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ค 65 [21-07-2564]
 คืนเงินประกันสัญญา (รร.ไทยรัฐวิทยา)[21-07-2564]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2564]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2564]
 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65[07-06-2564]
 ประกาศผู้ขนะวัสดุโครงการวันสงกรานต์[12-04-2564]
 ประกาศผู้ชนะซื้อดอกไม้พิธีทางศาสนาพุทธ [12-04-2564]
 ประกาศเผู้ชนะครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์-อุปกรณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ2565[29-03-2564]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565[29-03-2564]


หน้าแรก