ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC4

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-06-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC4.pdf

Size 511,338 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 6 / 20
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [31-01-2564]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[31-01-2564]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน[26-01-2564]
 ถอนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้าง[24-01-2564]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และค่าวัสดุ[21-01-2564]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และประกันสัญญา[17-01-2564]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย[14-01-2564]
 สื่อโครงการฯ และค่าซ่อมแซม .[12-01-2564]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม2564[10-01-2564]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564[10-01-2564]
 ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง[29-12-2564]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [29-12-2564]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[14-12-2564]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564[14-12-2564]
 ถอนเงินประกันสัญญา และสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้[23-12-2564]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน[21-12-2564]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวนเงิน 5,700 บาท[13-12-2564]
 สื่ออ่านออกเขียนได้ และปรับปรุงอาคารฯ[03-12-2564]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[26-11-2564]
 ซื้อการเรียนการสอน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า[26-11-2564]


หน้าแรก