รายละเอียด[การเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับ : กลุ่มการเงิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-12-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น.pdf


Size 289,254 Bytes
รายละเอียด[การเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 page 1 / 13
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[26-10-2563]
 แจ้งรายการโอนงิน สพป.ปน.2 [20-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-10-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน2564[12-10-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2564[12-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[11-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[05-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[05-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[01-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม2564[10-09-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม2564[10-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564[11-08-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2564[07-05-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2564[07-05-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564[09-04-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564[09-04-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[09-03-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[09-03-2563]


หน้าแรก