รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับ : กลุ่มการเงิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-12-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น.pdf


Size 289,254 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565[10-06-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565[10-06-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา[09-06-2563]
 ค่าวัสดุ รร.บ้านวังกว้าง[30-05-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา[24-05-2563]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [20-05-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ต [20-05-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2565[10-05-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2565[10-05-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพันดาว (ห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์)[04-04-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ[23-04-2563]
 รายการโอนของงบดำเนินงาน[22-04-2563]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [22-04-2563]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน [22-04-2563]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[20-04-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 8,455 บาท[25-02-2563]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปัตตานี จำนวนเงิน 16,452.32[25-03-2563]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [08-04-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2563]


หน้าแรก