รายละเอียด[การเงิน] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เกี่ยวกับ : กลุ่มการเงิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-10-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63(พร้อมรายละเอียด).xls


Size 370,176 Bytes
รายละเอียด[การเงิน] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 page 1 / 13
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[26-10-2563]
 แจ้งรายการโอนงิน สพป.ปน.2 [20-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-10-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน2564[12-10-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2564[12-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[11-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[05-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[05-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[01-10-2563]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม2564[10-09-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม2564[10-09-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564[11-08-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2564[07-05-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2564[07-05-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564[09-04-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564[09-04-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[09-03-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564[09-03-2563]


หน้าแรก