รายละเอียดผลงานวิชาการ เกี่ยวกับ : บ้านควนลาแม

ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    ชื่อผลงาน ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน นางสาวมาซีเตาะ สันบากอ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านควนลาแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีที่ศึกษา 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ชื่อผลงานผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร.pdf


Size 183,135 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::บ้านควนลาแม
  1 page 1 / 1
 ผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[04-11-2564]
 ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[14-10-2564]


หน้าแรก