รายละเอียดผลงานวิชาการ เกี่ยวกับ : บ้านควนลาแม

ผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    ชื่อผลงาน:ผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน:นางฟิตรี มายาสัน
หน่วยงาน:โรงเรียนบ้านควนลาแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ปีที่ศึกษา:2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

2.บทคัดย่อแล้ว.pdf


Size 182,937 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::บ้านควนลาแม
  1 page 1 / 1
 ผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[04-11-2564]
 ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[14-10-2564]


หน้าแรก