แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT

    แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-03-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT.pdf

Size 1,153,131 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. พ.ศ. 2566-2567[22-11-2565]
  นโยบายและจุดเน้นการบริหารการศึกษา ปีงบ2566[22-11-2565]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F 1.3074[14-11-2565]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน[14-11-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[19-10-2565]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21-09-2565]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง)[15-09-2565]
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564[06-09-2565]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 65[03-08-2565]
 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18-04-2565]
 แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนและ ICT[24-03-2565]
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3-2565[18-03-2565]
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6[03-03-2565]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2565]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2565]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2565]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2565]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2565]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2565]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2565]


หน้าแรก