ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-03-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565.pdf

Size 304,641 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20
 ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[29-09-2565]
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ[29-09-2565]
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน[27-09-2565]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[22-09-2565]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [21-09-2565]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[10-08-2565]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[01-09-2565]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ[30-08-2565]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 [30-08-2565]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง[30-08-2565]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 [30-08-2565]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์[25-08-2565]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [24-08-2565]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ[24-08-2565]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [19-08-2565]
 คืนเงินประกันสัญญา[17-08-2565]
 รายงานงบทดลอง ก.ค.2565[10-08-2565]


หน้าแรก