ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 13 / 21
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563[14-09-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2563[14-09-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[13-08-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563[10-08-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563[10-08-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[30-07-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[22-07-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือมิถุนายน 2563[08-07-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน มิย.63 [08-07-2565]
 สรุปประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 - มีนาคม 2563[24-06-2565]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบ พฤษจิกายน 2562 - มีนาคม 2563[24-06-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563[22-06-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563[09-06-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[01-06-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการการจัดงานวันครู จำนวนเงิน 7,727 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนกุมภาพันธ์[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการการประเมินคุณภาพการจำนวนเงิน 27,540 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จำนวนเงิน 6,808.95 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 61,163 บาท[14-05-2565]


หน้าแรก