ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 14 / 21
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 44,016 บาท [14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 10,800 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 6,725 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 5,630 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 10,860 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวนเงิน 12,660 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม จำนวนเงิน 5,330 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวนเงิน 16,800 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 11,081 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารไม้ จำนวนเงิน 30,190 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 953 ปน. จำนวนเงิน 13,200 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน. จำนวนเงิน 24,000 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 6833 ปน. จำนวนเงิน 23,200 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3037 ปน. จำนวนเงิน 16,169.84 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปน. จำนวนเงิน 6,808.95 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 9,000 บาท[14-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก จำนวนเงิน 13,910 บาท[14-05-2565]
 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันแล็กซีน ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 7,795 บาท[14-05-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2563[08-05-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[07-05-2565]


หน้าแรก