ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 15 / 21
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-04-2565]
 เอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้าน[14-04-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม2563[08-04-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[08-04-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[08-04-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-03-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563[11-03-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2563[11-02-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2563[11-02-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[06-02-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562[14-01-2565]
  งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน พย.62 [11-12-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-11-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน ตค.62[07-11-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-11-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-11-2565]
 power point 19-20 ตค.62[24-10-2565]
 แบบฟอร์มจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [21-10-2565]
 แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563[21-10-2565]
 แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการวิทยากรอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2563[21-10-2565]


หน้าแรก