ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 16 / 21
 แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563[21-10-2565]
 แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563[21-10-2565]
 พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์[21-10-2565]
 power point 19-20 ตค.62[21-10-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน กย.62[04-10-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[03-10-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[21-09-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน สค.62[06-09-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[29-08-2565]
 แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย[27-08-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[19-08-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน กค.62[13-08-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[09-08-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[31-07-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[23-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ต[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความตามรายงานขอความเห็นชอบ (ว.119)[19-07-2565]


หน้าแรก