ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 18 / 21
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด[11-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด[13-05-2565]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV[09-01-2565]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างDLTV[13-02-2565]
 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างDLTV[25-01-2565]
 เผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์[29-11-2565]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562[04-02-2565]
 ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมอเนกประสงค์ 2562[25-06-2565]
 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม)[11-02-2565]
 อุปกรณ์วิชางานเกษตร[11-02-2565]
 พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์[25-06-2565]
 เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ[11-02-2565]
 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม[25-06-2565]
 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม[04-01-2565]
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562[29-03-2565]
 แบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[21-06-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ[21-06-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ[21-06-2565]
 แบบฟอร์มวิธีคัดเลือก[21-06-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-06-2565]


หน้าแรก