ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 2 / 21
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[10-08-2565]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[01-09-2565]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ[30-08-2565]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 [30-08-2565]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง[30-08-2565]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 [30-08-2565]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์[25-08-2565]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [24-08-2565]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ[24-08-2565]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [19-08-2565]
 คืนเงินประกันสัญญา[17-08-2565]
 รายงานงบทดลอง ก.ค.2565[10-08-2565]
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน[08-08-2565]
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [04-08-2565]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [04-08-2565]
 เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565[04-08-2565]
 ค่าก่อสร้าง และคืนเงินประกันสัญญา[02-08-2565]


หน้าแรก