ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 8 / 21
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 57000 บาท[15-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 7500 บาท[04-11-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นวางเอกสารทางด้านการบัญชี 13500 บาท[29-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26640 บาท[03-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 104500 บาท[09-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 121000 บาท[06-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม 6500[16-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร 187000 บาท[30-08-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 285930 บาท[22-06-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นก 1208 ปัตตานี 9500 บาท[16-09-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างกำจัดปลวก จำนวนเงิน 12000 บาท[26-08-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัด 804540 บาท[16-09-2565]
 ค่าไฟฟ้า ต.ค.64/ซ่อมแซมอาคารเรียน/จัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/สื่ออ่านออกเขียนได้/ถอนเงินประกันสัญญา/สื่อโครงการ New Normal[24-11-2565]
 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564[19-11-2565]
 สื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ซื้อสื่อการใช้ภาษาไทย,ซื้อสื่อสะเต็ม,ซื้อสื่อคิดวิเคราะห์[19-11-2565]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% ภาคเรียนที่ 2 [19-11-2565]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน ตุลาคม 2564 [11-11-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564[11-11-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564[11-11-2565]
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน[10-11-2565]


หน้าแรก