มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

    สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพักแรม ให้ผู้อำนายการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต และได้จัดทำแบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เพื่อโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ทราบเบื้องต้น ก่อนไป . .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา.pdf

Size 6,350,284 Bytes
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ก่อนไป).docx

Size 24,387 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 3 / 3
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน อ.2 ปีการศึกษา 2561[05-02-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561[30-01-2565]
 ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2560[04-07-2565]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว[08-08-2565]
 แบบฟอร์ม พฐ. [04-07-2565]
 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[01-06-2565]
 เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (23 พ.ค.59)[23-05-2565]
 แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา[13-05-2565]
 คู่มือการประกวดระเบียบแถว ปี 2559[02-05-2565]
 แบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559[17-03-2565]
 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี[25-02-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[11-01-2565]


หน้าแรก