รายงานงบทดลอง ก.ค.2565

    รายงานงบทดลอง ก.ค.2565 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
งบทดลอง ก.ค.65.pdf

Size 2,158,739 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 11 / 21
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563[10-12-2565]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563[10-11-2565]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563[10-10-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[27-07-2565]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ IC3[18-05-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น[01-12-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน[22-06-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[14-07-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC3[16-06-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC4[14-06-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[11-05-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้งระบบอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[29-04-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[30-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ6833[26-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข953ปน[26-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[01-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนมีนาคม2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[25-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[16-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค4216ปน ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[15-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง[04-02-2565]


หน้าแรก