รายงานงบทดลอง ก.ค.2565

    รายงานงบทดลอง ก.ค.2565 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
งบทดลอง ก.ค.65.pdf

Size 2,158,739 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 17 / 21
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานธุรการโรงเรียน[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก[19-07-2565]
 แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง[19-07-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[12-07-2565]
 การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง[11-07-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานีเขต2 ประจำเดือน มิย.62[10-07-2565]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[04-07-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ[25-06-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13[25-06-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ O13[25-06-2565]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[11-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[14-05-2565]
 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด[11-04-2565]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ[25-06-2565]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ[25-06-2565]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด[11-02-2565]


หน้าแรก