รายงานงบทดลอง ก.ค.2565

    รายงานงบทดลอง ก.ค.2565 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
งบทดลอง ก.ค.65.pdf

Size 2,158,739 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 5 / 21
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [22-04-2565]
 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน [22-04-2565]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[20-04-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 8,455 บาท[25-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4216 ปัตตานี จำนวนเงิน 16,452.32[25-03-2565]
 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [08-04-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565[05-04-2565]
 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565[01-04-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 25,350 บาท[24-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวนเงิน 274,800 บาท[01-03-2565]
 ค่าอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน[30-03-2565]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[27-03-2565]
 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ[21-03-2565]
 ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา[14-03-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565[10-03-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565[10-03-2565]
 ค่าอินเทอร์เน็ต[03-03-2565]
 ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม[01-03-2565]
 ค่าก่อสร้าง [24-02-2565]


หน้าแรก