รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
    เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.รายงานขอจ้าง.doc


Size 121,344 Bytes

2.ใบสั่งจ้าง.doc


Size 28,160 Bytes

3.ใบส่งมอบงานจ้าง.doc


Size 118,272 Bytes

4.ใบตรวจรับงานจ้าง.doc


Size 119,808 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[23-01-2560]
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้[12-01-2560]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12-01-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐[25-12-2560]
 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ[01-11-2560]
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5[01-11-2560]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันอบรมโยธาไทย[12-10-2560]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"[12-10-2560]
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"[12-10-2560]
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"[12-10-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[04-09-2560]
 เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา[28-08-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน[28-08-2560]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 สพฐ.[21-08-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(บุคลากรวิทยาศาสตร์)[21-08-2560]
 ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[21-08-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ[17-08-2560]
 ขอเชิญอบรมหลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)[16-08-2560]
 สถิติผู้สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[15-08-2560]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ[11-08-2560]


หน้าแรก