รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
    เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.รายงานขอจ้าง.doc


Size 121,344 Bytes

2.ใบสั่งจ้าง.doc


Size 28,160 Bytes

3.ใบส่งมอบงานจ้าง.doc


Size 118,272 Bytes

4.ใบตรวจรับงานจ้าง.doc


Size 119,808 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้นวิกฤต (โรงเรียนประชารัฐ) (ครั้งที่ 2)[08-06-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้นวกฤต(โรงเรียนประชารัฐ)ครั้งที่2[06-06-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้นวิกฤต (โรงเรียนประชารัฐ)[02-06-2560]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 2)[23-05-2560]
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[23-05-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนครูขั้นวิกฤต ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ[23-05-2560]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)[22-05-2560]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-05-2560]
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา HERO OBEC[03-05-2560]
 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[03-04-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[31-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[31-03-2560]
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[29-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[19-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2560]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[28-02-2560]


หน้าแรก