รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
    เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.รายงานขอจ้าง.doc


Size 121,344 Bytes

2.ใบสั่งจ้าง.doc


Size 28,160 Bytes

3.ใบส่งมอบงานจ้าง.doc


Size 118,272 Bytes

4.ใบตรวจรับงานจ้าง.doc


Size 119,808 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[03-04-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[31-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[31-03-2560]
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[29-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [27-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[19-03-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2560]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[28-02-2560]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[28-02-2560]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[28-02-2560]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[28-02-2560]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม[28-02-2560]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[28-02-2560]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[23-01-2560]
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้[12-01-2560]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12-01-2560]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐[25-12-2560]


หน้าแรก