รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สพป.ปัตตานี เขต 2 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

10ม.ค.61-04092-100.pdf


Size 1,799,000 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2561]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[19-03-2561]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[19-03-2561]
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[28-02-2561]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์[28-02-2561]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[28-02-2561]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[28-02-2561]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม[28-02-2561]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[28-02-2561]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[23-01-2561]
 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้[12-01-2561]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12-01-2561]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐[25-12-2561]
 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ[01-11-2561]
 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5[01-11-2561]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันอบรมโยธาไทย[12-10-2561]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"[12-10-2561]
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"[12-10-2561]
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k"[12-10-2561]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน[04-09-2561]


หน้าแรก