รายละเอียดข่าวสาร : บ้านแขนท้าว


กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

    เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านแขนท้าว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันเด็กมีการแสดงบนเวที และเกมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป โดยมีนางสาวจิตรา หวันบิหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนท้าว เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ภาพ-ข่าว/ครูสมหมัย หะยีมะลี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านแขนท้าว
  1 page 1 / 1
 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561[13-01-2561]


หน้าแรก