รายละเอียดข่าวสาร : บ้านสมาหอ


กิจกรรมเวทคณิต

    โรงเรียนบ้านสมาหอ นำทักษะการคำนวนทางเวทคณิตมาเป็นกิจกรรมหลังเคารพธงชาติทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน เช่น นับเลข ท่องสูตรคูณ บวกลบ เลขหลักหน่วย หลักสิบ โดยใช้นิ้วมือ นำโดย ครูนัสรีน ลอจิ ผู้เข้าฝึกอบรมเวทคณิต ที่ทาง สพป.ปน.2 ได้จัดขึ้นที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าการทำกิจกรรมเวทคณิตในช่วงเช้าของวัน ทำให้นักเรียนตื่นตัว มีความสุข สนุกสนานในการทำกิจกรรม และมีความพร้อมในการเรียน พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
26731709_1634122580011049_6664127907324676282_n.jpg

Size 135,303 Bytes
26734337_1634122433344397_3947765153104450752_n.jpg

Size 111,505 Bytes
26903688_1634122540011053_5200632838989357263_n.jpg

Size 113,785 Bytes
26815431_1634122483344392_994157142143557046_n.jpg

Size 128,530 Bytes
26815477_1634122420011065_8101298584163771751_n.jpg

Size 103,608 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสมาหอ
  1 page 1 / 1
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[19-01-2561]
 อ่าน 3 ภาษา[19-01-2561]
 กิจกรรมเวทคณิต[19-01-2561]
 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ [22-05-2561]
 ประชาธิปไตย[19-05-2561]
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[19-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[16-05-2561]
 บัณฑิตน้อย[29-03-2561]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[10-03-2561]
 โรงเรียนสีขาว[15-02-2561]


หน้าแรก