รายละเอียดข่าวสาร : บ้านสมาหอ


อ่าน 3 ภาษา

    โรงเรียนบ้านสมาหอ มีกิจกรรมอ่านคำ 3 ภาษา ภาษาละ 3 คำ ทุกวัน หลังกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ที่ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกันนั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านมาแล้ว 1 ปีการศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่านดีขึ้นเป็นลำดับ สามารถอ่านและสะกดได้มากขึ้น และรู้จักคำแปลกใหม่ทุกวัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
26239681_1634120386677935_1128972814620519487_n.jpg

Size 84,347 Bytes
26731133_1632272266862747_2241159867270012785_n.jpg

Size 100,577 Bytes
26734367_1634120363344604_2460948491803042482_n.jpg

Size 82,325 Bytes
26814590_1632272123529428_5727177102001794908_n.jpg

Size 71,630 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสมาหอ
  1 page 1 / 1
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[19-01-2561]
 อ่าน 3 ภาษา[19-01-2561]
 กิจกรรมเวทคณิต[19-01-2561]
 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ [22-05-2561]
 ประชาธิปไตย[19-05-2561]
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[19-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[16-05-2561]
 บัณฑิตน้อย[29-03-2561]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[10-03-2561]
 โรงเรียนสีขาว[15-02-2561]


หน้าแรก