รายละเอียดข่าวสาร : บ้านสมาหอ


"อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"

    5-มกราคม-2561 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนบ้านสมาหอ ได้ถือโอกาสนี้ให้ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้น พร้อมมีกิจกรรมให้ลูกๆอ่านหนังสือต่อหน้าผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญเกี่ยวการเรียน การอ่านเขียน ของบุตรหลานมากขึ้น "โครงการนี้ดี" (ผู้ปกครองกล่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสมาหอ
  1 page 1 / 1
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[19-01-2561]
 อ่าน 3 ภาษา[19-01-2561]
 กิจกรรมเวทคณิต[19-01-2561]
 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ [22-05-2561]
 ประชาธิปไตย[19-05-2561]
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[19-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[16-05-2561]
 บัณฑิตน้อย[29-03-2561]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[10-03-2561]
 โรงเรียนสีขาว[15-02-2561]


หน้าแรก