รายละเอียดข่าวสาร : บ้านม่วงเตี้ย


การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67

    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระ โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และคณะครู นักเรียน ได้เดินทางตั้งแต่วันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม1-ม3 ได้เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม1-ม3 ได้เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ม1-ม3 ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม1-ม3 ได้เหรียญทอง และ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้ ป1-ป6 ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขอบคุณครับ……… คณะครูควบคุมนักเรียน ภาพและ นายคมกฤช อินแก้ว ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-02-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านม่วงเตี้ย
  1 page 1 / 1
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 [18-02-2561]


หน้าแรก