รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มการเงิน

ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
    ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-06-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.บันทึกข้อความออนุมัติยืมเงินฯ.doc


Size 213,504 Bytes

2.บันทึกข้อความออนุมัติเบิกเงินฯ.doc


Size 221,184 Bytes

3.สัญญายืม(สำหรับปริ้น).xls


Size 48,128 Bytes

4.ขออนุมัติไปราชการแบบชดเชยน้ำมัน.doc


Size 149,504 Bytes

5.บันทึกข้อความขอยืมเงินส่งใช้.doc


Size 316,928 Bytes

6.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708).doc


Size 201,728 Bytes

7.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111.doc


Size 164,864 Bytes

8.ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน.doc


Size 169,984 Bytes

9.ใบแนบใบสำคัญติดใบเสร็จรับเงิน.doc


Size 48,640 Bytes

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู.doc


Size 174,080 Bytes

หนังสือนำส่ง ซักซ่อมแนวทางการเบิกจ่ายเงิ.pdf


Size 241,184 Bytes

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว.xls


Size 35,840 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มการเงิน
  1 2 3 page 1 / 3
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6)[22-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 5.[22-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 4[18-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3[13-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2.[04-06-2561]
 ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561[02-06-2561]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาเมษายน-พฤษภาคม 2561[01-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1.[01-06-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 4.[31-05-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3.[24-05-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2[21-05-2561]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2[17-05-2561]
 แจ้งการโอนเงิน[10-04-2561]
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม2561รอบ2[03-04-2561]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[19-03-2561]
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม2561[19-03-2561]
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (รอบ2)[02-03-2561]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา[20-02-2561]
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ[19-02-2561]
 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[26-01-2561]


หน้าแรก