รายละเอียดข่าวสาร : บ้านกระเสาะ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเชียร์การแข่งขัน "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2561" ระดับภาคใต้
    โรงเรียนบ้านกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 รายการ คือ 1. กีฬาเซปักตะกร้อหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี 2. กีฬาเซปักตะกร้อหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมแข่งขัน "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2561" ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 1- 4 ธ.ค. 2561 ต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านกระเสาะ
  1 page 1 / 1
 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ[25-12-2561]
 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเชียร์การแข่งขัน "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2561" ระดับภาคใต้[26-11-2561]


หน้าแรก