รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล


ประกาศตำแหน่งว่าง

    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ชุมพร 1.pdf

Size 1,668,982 Bytes
ตรัง เขต 1(นำส่ง).pdf

Size 671,525 Bytes
ตรัง เขต 1(ตำแหน่งว่าง).pdf

Size 511,668 Bytes
นครฯ เขต 1(นำส่ง).pdf

Size 30,554 Bytes
นครฯ เขต 1(อัตรากำลัง).pdf

Size 306,489 Bytes
นรา 3.pdf

Size 233,781 Bytes
ปัตตานี 1.pdf

Size 230,495 Bytes
พังงา.pdf

Size 538,869 Bytes
พัทลุง เขต 1.pdf

Size 1,046,912 Bytes
พัทลุง เขต 2.pdf

Size 1,059,318 Bytes
ภูเก็ต.pdf

Size 113,659 Bytes
สตูล.pdf

Size 7,253,901 Bytes
สพม.12(ตำแหน่งว่าง).pdf

Size 2,944,062 Bytes
สพม.15(ตำแหน่งว่าง).pdf

Size 56,400 Bytes
ปัตตานี เขต 2.pdf

Size 1,867,283 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[08-08-2562]
 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[10-08-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม[10-08-2562]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ[10-08-2562]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565[17-06-2562]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน[16-06-2562]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต[16-06-2562]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)[13-06-2562]
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[15-03-2562]
 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2565[14-01-2562]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565[29-12-2562]
 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 [24-11-2562]
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[15-07-2562]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2[15-07-2562]
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติประสบการณ์ และผลงาน) ภาค ค.(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน))[09-07-2562]
 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15-06-2562]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ) สพป.ปัตตานี เขต 2[08-05-2562]
 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู[24-02-2562]
 ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนระยะสั้น (12วัน)[19-02-2562]
 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562[17-02-2562]


หน้าแรก