รายละเอียดข่าวสาร : บ้านปาลัส

โรงเรียนบ้านปาลัส ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนบ้านปาลัส เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

52820216_2211550418884252_1047768743716847616_n.jpg


Size 72,450 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 page 1 / 1
 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[31-05-2562]
 คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"[22-05-2562]
 โรงเรียนบ้านปาลัส ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562[05-03-2562]


หน้าแรก