รายละเอียดข่าวสาร : วัดอรัญวาสิการาม

การประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
     วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ การประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้มานิเทศติดตามการประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 สนองกลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

S__44089356.jpg


Size 468,358 Bytes

S__44089353.jpg


Size 397,208 Bytes

S__44089358.jpg


Size 368,597 Bytes

295070.jpg


Size 182,130 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของวัดอรัญวาสิการาม
  1 page 1 / 1
 การประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม[06-03-2562]
 รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม [19-06-2562]
  รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม [19-06-2562]
 เผยแพร่ผลงาน[30-05-2562]


หน้าแรก