รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
    ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

Document (221).pdf


Size 1,265,894 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34
 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022[11-05-2562]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 17/2565[10-05-2562]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[09-05-2562]
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา[05-05-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ”[05-05-2562]
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022)[05-05-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ[05-05-2562]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4[05-05-2562]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565[29-04-2562]
 ประชาสัมพันธ์ E-Catalog จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)[29-04-2562]
 โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต[29-04-2562]
 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[21-04-2562]
 แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดปัตตานี[20-04-2562]
 ประกาศนโยบาย ชาวปัตตานีรอบรุ้ เครือข่ายร่วมมือ ใช้ยาปลอดภัยสมเหตุผล[20-04-2562]
 ประชุมสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. ... การบริหารอัตรากำลังและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี[19-04-2562]
 เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดปี 2565[12-04-2562]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ของ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[05-04-2562]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[05-04-2562]
 เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดปี 2565[04-04-2562]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ[01-04-2562]


หน้าแรก