รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้

    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
CCF10072563_00001.pdf

Size 308,722 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37
 ผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร[03-08-2563]
 ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ[03-08-2563]
 การจัดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565[02-08-2563]
 ประชาสัมพันธ์เปิดบริการห้องพัก[01-08-2563]
 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[25-07-2563]
 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อลำไย ปีการผลิต 2565 จังหวัดลำพูน[20-07-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น[18-07-2563]
 สั่งจองผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก “เสื้อโปโลรุ่นใหม่” ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย[18-07-2563]
 ประชาสัมพันธ์การเช่าพระบูชา “สมเด็จองค์ปฐม” พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 2554[18-07-2563]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสนับสนุนการสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ[14-07-2563]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(The 2022 National and Internationak Conference of The National Institute of Development Administration: NIDA 2022)[04-07-2563]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[30-06-2563]
 โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2565[30-06-2563]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565[30-06-2563]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค (รุ่นที่ 3 ภาคใต้)[30-06-2563]
 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565[28-06-2563]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)[28-06-2563]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา[27-06-2563]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Win Win WAR OTOP Junior[27-06-2563]
 ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์โครงการ How I Care[27-06-2563]


หน้าแรก