รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 101 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามแนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-11-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

19091.pdf


Size 4,601,569 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school)ระดับต้น(รองการสมัครปี 2565)[20-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์จุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมเข้าประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565[18-05-2564]
 จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม: แผ่นดินเดียวกัน[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค[17-05-2564]
 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022[11-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 17/2565[10-05-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[09-05-2564]
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ”[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022)[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565[29-04-2564]
 ประชาสัมพันธ์ E-Catalog จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)[29-04-2564]
 โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต[29-04-2564]
 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[21-04-2564]
 แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดปัตตานี[20-04-2564]


หน้าแรก